Bondens El är en Schysst Elhandel

Nu har vi certifierat oss så att du kan känna dig extra trygg som kund. Certifieringen är framtagen av Energiföretagen Sverige för att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. 

Vi har certifierat oss

Bondens El uppfyller de 18 kriterier som krävs för att bli en Schysst Elhandel

"Vi har förbättrat och lärt oss"

"Det har varit både nyttigt och roligt att arbeta för att uppfylla de 18 kundlöftena, vi har förbättrat oss och lärt oss nya saker", säger Ingela Larsson på Bondens El som ansvarat för certifieringen. "Vi visste ju redan att vi arbetade på ett schysst sätt, och nu har vi fått det granskat också."

Vad innebär Schysst Elhandel?

Ett certifierat elhandelsföretag förbinder sig till 18 kundlöften. Dessa kundlöften gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att man tar särskild hänsyn till utsatta kunder i sina säljprocesser. Kundlöftena går längre än lagen kräver och de har kommit till för att det ska bli enklare för kunden att vara trygg i sitt val av elavtal. Du kan läsa mer om Schysst Elhandel här.