Bondens El 70% fast pris

 

Vill du ha fast pris?

Bondens El 70% fast pris

Om du vill ha mer kontroll över vad du kommer få betala varje månad kan du välja att låsa 70% av din elförbrukning till ett fast pris i ett år. 

Så här går det till att skaffa Bondens El 70% fast pris

1. Du tecknar enkelt avtal och ger oss en fullmakt för leverantörsbyte här. Klicka du i att du vill få erbjudande om att låsa ditt elpris till 70%. (Om du redan är kund på Bondens El med rörligt pris kan du beställa offert på 70% på Mina Sidor.)

2. Så fort vi vet din förbrukning och kan beräkna en offert kommer vi skicka dig ett erbjudande om att under ett år låsa 70% av din elförbrukning till ett fast pris. 

4. Om du inte svarar på erbjudandet kommer du vid leveransstart få Bondens El rörligt elpris. Sedan kommer vi varje vecka ge dig nya erbjudanden om att låsa 70% av din elförbrukning till ett fast pris.

5. Om du tackar ja kommer du under ett år få 70% av din prognostiserade förbrukning till det överenskomna priset och resten till rörligt pris. Om du gör av med mer kommer vi fakturera en större andel än 30% till rörligt pris. Om du gör av med mindre kommer du få en mindre andel på rörligt pris. 

6. Innan tolv månader har gått kommer du få nya erbjudanden att låsa 70% av ditt elpris igen.

LRF Samköps avgifter Bondens El 70% fast pris
3,75 öre/kWh och 18,75 kr/månad inklusive moms