Bli kund på papper

Kontakta oss om du inte har tillgång till att bli kund digitalt och signera med mobilt bankID, och om du vill ha en pappersblankett att fylla i