Inga dolda avgifter, bara bättre pris!

Villkor Bondens El

Inga dolda avgifter, bara bättre pris!

Det här är en sammanfattning av villkor för kunder, konsumenter och företag, på Bondens El från LRF Samköp. Kompletta villkor hittar du här nedanför i två versioner beroende på om du har elavtalet som privatperson eller företag.

Avtalet omfattas av särskilda villkor samt allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket, EL2012 K (rev 2) (”Allmänna Avtalsvillkor”). Du har rätt enligt distansavtalslagen att ångra ditt köp inom 14 dagar, läs mer om hur du gör här.

Avtalet gäller tills vidare med en månads uppsägningstid. Leverans av el påbörjas så snart nuvarande elavtals uppsägningstid utgått.

Priset utgörs av Nord Pools rörliga spotpris, lagstadgade avgifter, ursprungsgaranti, LRF Samköps avgifter 1,75 öre/kWh och 18,75 kr/månad inklusive moms. Alla avgifter redovisas transparent på hemsida och fakturor.

Betalningsformen e-postfaktura är förvalt, det är därför viktigt att du alltid meddelar oss din aktuella e-postadress. Du kan även välja autogiro eller elektronisk faktura genom att anmäla det till din bank.

Du faktureras månadsvis, omkring den 12:e varje månad, fakturan förfaller den sista varje månad.

Fullständiga villkor

Privat: Allmänna villkor   Särskilda villkor

Företag: Allmänna villkor  Särskilda villkor

Dina personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter