Förnyelsebar el från sol, vind och vatten

 

 

Hållbar el

Vi köper bara el från förnyelsebara källor från sol, vind och vatten

100 % el från förnybara källor

Det är inte möjligt att särskilja elen som levereras just till dig. All el i Sverige består av en mix av alla energikällor. Men vi har bestämt oss att bara köpa in el från förnybara källor, det vill säga sol, vind och vatten.

Vi köper ingen el från kärnkraft eller fossila källor. På så sätt hjälps vi åt att öka andelen förnybar energi i vår gemensamma elmix. På din faktura ser du att vi köpt ursprungsgaranti, vilket är ett bevis för att elen kommer från förnybara källor. Du som själv vill Krav-märka din produktion behöver sådana ursprungsgarantier som bevis.