Vi vill köpa din egenproducerade el

Vi köper gärna din el

Producerar du egen el genom sol, vind eller vatten?

Vi vill gärna köpa din egenproducerade el. Om du har solceller, vindkraftverk eller vattenkraftverk kan du sälja din produktion till oss istället för att bara mata ut den på nätet.

Förutsättningar mikroproduktion

Du behöver vara kund till oss med din förbrukningsanläggning. Din produktionsanläggning måste vara inkopplad till nätet. Både konsumtions- och produktionsanläggningen ska ha samma anslutningspunkt. Definition för mikroproduktion: huvudsäkringen får högst vara 63 A och kunna mata en effekt om max 43,5 kW (Skatteverkets definition).

Vi kommer samfakturera din produktions- och förbrukningsanläggning. I första hand kvittar vi din betalning mot beloppet du köpt el för. Om du producerar mer el än du konsumerar betalar vi ut pengarna till dig nästkommande månad.

Större produktion också välkommen

Har du en större elproduktion än mikroproduktion? Vi köper gärna din el också. 

Pris

Vi betalar dig det rörliga timmätta spotpriset på elbörsen Nord Pool för ditt elområde med avdrag för de kostnader vi har för att ta emot elen samt en månadsavgift (se avgifter här nedan).

Avgifter 2020

Avgift för Svenska Kraftnät: 0,36 EUR/MWh (moms och växelkurs tillkommer)
Månadsavgift: 18,75 kr/månad inklusive moms 
Balansansvar för sol, vind och vattenproduktion
- Sol: 11,87 kr/MWh inklusive moms
- Vind: 10,75 kr/MWh inklusive moms
- Vatten: 8,25 kr/MWh inklusive moms

Avtal

Det är enkelt att göra ett avtal med oss, du har en månads uppsägningstid (vid flytt upphör avtalet även om du inte säger upp det). Kontakta oss så hjälper vi dig med mer information och skickar dig ett avtal. Ring 0771-401 400 eller mejla hej@lrfsamkop.se.

Momsplikt

Du som har en försäljning som understiger 30 000 kr är momsbefriad. Vi kommer inte lägga på moms på din elproduktion.Om du är momspliktig och vill att vi lägger på moms på din elproduktion behöver du ange det i avtalet.

Här kan du läsa mer om momsbefrielse hos Skatteverket.

Skattereduktion och elcertifikat

Som mikroproducent finns det möjlighet att få skattereduktion. Du kan också skaffa elcertifikat för din produktion som du sedan kan sälja på marknaden.

Skatteverket (Skattereduktion för mikroproducenter)

Energimyndigheten (hur man som privatperson kan få elcertifikat)