Vi vill köpa din egenproducerade el

Vi köper gärna din el

Producerar du egen el genom sol, vind eller vatten?

Vi vill gärna köpa din egenproducerade el. Om du har solceller, vindkraftverk eller vattenkraftverk kan du sälja din produktion till oss istället för att bara mata ut den på nätet.

Förutsättningar mikroproduktion

 • Du behöver vara kund till oss med din förbrukningsanläggning.
 • Din produktionsanläggning måste vara inkopplad till nätet.
 • Både konsumtions- och produktionsanläggningen ska ha samma anslutningspunkt.
 • Definition för mikroproduktion: huvudsäkringen får högst vara 63 A och kunna mata en effekt om max 43,5 kW (Skatteverkets definition).
 • Vi kommer samfakturera din produktions- och förbrukningsanläggning. I första hand kvittar vi din betalning mot beloppet du köpt el för. Om du producerar mer el än du konsumerar betalar vi ut pengarna till dig nästkommande månad.
 • Om du under ett år har nettoförbrukning kan du välja att låsa ditt avtal i 12 månader och få en högre ersättning.

Pris: välj rörligt med avgifter eller låst avtal utan avgifter för nettoförbrukning

Vi betalar dig det rörliga timmätta spotpriset på elbörsen Nord Pool för ditt elområde minus en månadsavgift på 18,75 kr/mån inklusive moms. Om du väljer ett rörligt avtal gör vi avdrag för de kostnader vi har för att ta emot elen, och du får producera mer el än du konsumerar. Om du väljer att låsa ditt avtal i 12 månader gör vi inte avdrag för våra kostnader, i gengäld krävs att du har en nettoförbrukning under avtalstiden.

Avgifter 2022 för rörligt avtal

 • Avgift för Svenska Kraftnät: 0,85 EUR/MWh (moms och växelkurs tillkommer)
 • Månadsavgift: 18,75 kr/månad inklusive moms 
 • Balansansvar för sol, vind och vattenproduktion
  - Sol: 11,87 kr/MWh inklusive moms
  - Vind: 10,75 kr/MWh inklusive moms
  - Vatten: 8,25 kr/MWh inklusive moms

Avtal

Det är enkelt att göra ett avtal med oss. Du får en månads uppsägningstid (vid flytt upphör avtalet även om du inte säger upp det).

Avtal och villkor

 

Momsplikt

Du som har en försäljning som understiger 30 000 kr är momsbefriad. Vi kommer inte lägga på moms på din elproduktion. Om du är momspliktig och vill att vi lägger på moms på din elproduktion behöver du ange det i avtalet.

Skatteverket om momsbefrielse

Skattereduktion och elcertifikat

Som mikroproducent finns det möjlighet att få skattereduktion. Du kan också skaffa elcertifikat för din produktion som du sedan kan sälja på marknaden.

Skatteverket om skattereduktion för mikroproducenter

Energimyndigheten om privatpersoner och elcertifikat

Större produktion 

Har du en större elproduktion än mikroproduktion? Vi köper gärna din el också, kontakta kundservice så berättar vi mer.