Förnyelsebar el och bättre affärer!

Vi köper gärna din mikroproduktion

Producerar du egen el genom sol, vind eller vatten?

Vi vill gärna köpa din egenproducerade el. Om du har solceller, vindkraftverk eller vattenkraftverk kan du sälja din produktion till oss istället för att bara mata ut den på nätet.

Förutsättningar

Du behöver vara kund till oss med din förbrukningsanläggning. Din produktionsanläggning måste vara inkopplad till nätet. Både konsumtions- och produktionsanläggningen ska ha samma anslutningspunkt. Huvudsäkringen får högst vara 63 A och kunna mata en effekt om max 43,5 kW.

Pris

Vi betalar dig det rörliga timmätta spotpriset på elbörsen Nord Pool för ditt elområde med avdrag för de kostnader vi har för att ta emot elen samt en månadsavgift (se avgifter här nedan).

Avgifter 2019

Avgift balansansvar produktion genom sol: 1,24 öre/kWh
Avgift balansansvar produktion genom vind: 1,15 öre/kWh
Avgift balansansvar produktion genom vatten: 0,95 öre/kWh
Månadsavgift: 15 kr + moms

Betalning

Vi kommer samfakturera din produktions- och konsumtionsanläggning. I första hand kvittar vi din betalning mot beloppet du köpt el för. Om du producerar mer el än du konsumerar betalar vi ut pengarna till dig nästkommande månad.

Avtal

Det är enkelt att göra ett mikroproducentavtal med oss, du har en månads uppsägningstid (vid flytt upphör avtalet även om du inte säger upp det). Kontakta oss så hjälper vi dig med mer information och skickar dig ett avtal. Ring 0771-401 400 eller mejla hej@lrfsamkop.se.

Skattereduktion och elcertifikat

Som mikroproducent finns det möjlighet att få skattereduktion. Du kan också skaffa elcertifikat för din produktion som du sedan kan sälja på marknaden.

Skatteverket (Skattereduktion för mikroproducenter)

Energimyndigheten (hur man som privatperson kan få elcertifikat)