Vi hjälper dig gärna!

Annette, Jenny och Lotta sitter beredda att hjälpa dig. Vare sig du vill jämföra ditt nuvarande elavtal, har en fakturafråga eller vill förstå elmarknaden bättre. 

Mejl: el@lrfsamkop.se 
Telefon: 0771-401 400