Bedrägeriförsök i elbranschen

Ett nystartat elbolag försökte flytta Sune Bertilsons elavtal från Bondens El med hjälp av en fullmakt från 2012.

LRF-medlemmar utsatta

Sune Bertilson drabbades av bedrägeriförsök med en gammal fullmakt.

Genom att använda gamla fullmakter från 2012 - 2014 försöker nystartade elbolag ta över kunder på olaglig väg. Flera LRF-medlemmar har hört av sig till oss efter att de fått brev som hävdar att de nu är kund hos Nordisk Krafthandel. För närvarande utreder vi på LRF Samköp hur vi kan ta det här vidare rättsligt.

Här kan du läsa artikeln i Land Lantbruk om Sune Bertilson som polisanmält KR Energiförvaltning.

Fullmakterna är ogiltiga

Vi på LRF Samköp släpper inte igenom dessa felaktiga fullmakter. Vår kundservice kontrollerar alla fullmakter som kommer in och finns det tveksamheter kontaktar de kunden för att reda ut frågetecken.

Många bolag inblandade

Land Lantbruk har kartlagt involverade bolag: Svensk Kraftrevision, Kraftrevision Lantbruk, Nordisk Krafthandel, Axilia, KR Energiförvaltning, Wattawatt.

Här kan du läsa artikel i Land Lantbruk om de olika företagen med Ola Jörnung som företrädare.

Är du drabbad, eller känner till någon som är drabbad?

Hör av dig till oss! Vi vill samla så mycket information som möjligt om oegentligheter som pågår i elbranschen.

Här kan du läsa en uppföljande artikel i Land Lantbruk med bland annat uttalanden från Mårten Nilsson, vd LRF Samköp.

Återkalla fullmakten och bestrid fakturorna

Om du fått brev att du nu är kund hos en annan elleverantör utan att du ingått avtal:

  • Begär tillbaka fullmakten, alternativt ge din nuvarande elleverantör en så kallad motfullmakt.
  • Om du får en faktura, bestrid den.
  • Hävda att det inte finns något giltigt avtal, och överlåt åt bolaget att bevisa motsatsen.
  • Kontakta både din nätleverantör och elleverantör och klargör att du inte godkänner den påstådda fullmakten.

Läs mer på energimarknadsbyran.se