Bedrägeriförsök i elbranschen

Ett nystartat elbolag försökte flytta Sune Bertilsons elavtal från Bondens El med hjälp av en fullmakt från 2012.

LRF-medlemmar utsatta

Sune Bertilson drabbades av bedrägeriförsök med en gammal fullmakt.

Genom att använda gamla fullmakter från 2012 - 2014 försöker nystartade elbolag ta över kunder på olaglig väg. Flera LRF-medlemmar har hört av sig till oss efter att de fått brev som hävdar att de nu är kund hos Nordisk Krafthandel. Vi på LRF Samköp har nu polisanmält KR Energiförvaltning för bedrägeriförsök. Om du också är drabbad kan du koppla din polisanmälan till vår, kontakta oss så får du diarieärendenummer att uppge till polisen.

Här kan du läsa artikeln i Land Lantbruk om Sune Bertilson som polisanmält KR Energiförvaltning.

Fullmakterna är ogiltiga

Vi på LRF Samköp släpper inte igenom dessa felaktiga fullmakter. Vår kundservice kontrollerar alla fullmakter som kommer in och finns det tveksamheter kontaktar de kunden för att reda ut frågetecken.

Många bolag inblandade

Land Lantbruk har kartlagt involverade bolag: Svensk Kraftrevision, Kraftrevision Lantbruk, Nordisk Krafthandel, Axilia, KR Energiförvaltning, Wattawatt.

Här kan du läsa artikel i Land Lantbruk om de olika företagen med Ola Jörnung som företrädare.

Är du drabbad, eller känner till någon som är drabbad?

Hör av dig till oss! Vi vill samla så mycket information som möjligt om oegentligheter som pågår i elbranschen.

Här kan du läsa en uppföljande artikel i Land Lantbruk med bland annat uttalanden från Mårten Nilsson, vd LRF Samköp.