Har du drabbats av bedrägeriförsök?

Under vintern har många LRF-medlemmar och andra elkunder drabbats av felaktiga fullmakter och elavtal. Vi bad våra jurister göra en checklista för dig som drabbats, här hittar du information, länkar och mallar att använda.

Tips vid misstänkt bedrägeri

Hävdar någon att du bytt elleverantör utan giltig fullmakt? Har du fått ett felaktigt krav? Här har vi en checklista med råd från våra jurister.

Notera att den här informationen inte utgör juridisk rådgivning. Om du är osäker på hur du ska agera bör du överväga att kontakta en jurist.

Bestrid felaktiga krav

Det är viktigt att du bestrider felaktiga krav. Bestrid skriftligen då det är lättare att bevisa. Om endast en del av fakturan är felaktig ska du bestrida den delen, men du ska betala den delen av fakturan som är korrekt. Ett endast delvis felaktigt krav är inte ett skäl för att inte betala alls.

Återkalla fullmakt

En fullmakt kan alltid återkallas. Du kan till exempel kontakta din elleverantör och nätleverantör för att klargöra att du inte lämnat någon giltig fullmakt och att du inte godkänner någon rättshandling som görs med stöd av påstådd fullmakt. För att underlätta bör du ange vem som kan påstå sig ha en fullmakt för dig.

Du kan också ställa ut en ny fullmakt till någon annan. Om du vet att du tidigare har ställt ut en fullmakt kan du i den nya fullmakten ange att den tidigare fullmakten har återkallats.

Om du tror att du har fått ett bluffkrav

Om någon felaktigt påstår sig ha en fullmakt att företräda dig:

 • Återkalla fullmakten. Du kan återkalla en fullmakt även om du är osäker på om du lämnat en fullmakt eller om du är osäker på fullmaktens omfattning (t.ex. om den ger rätt att byta elleverantör eller bara är en informationsfullmakt).
 • Be att få en kopia på fullmakten.
 • Om du återkallar fullmakten muntligen, skicka därefter skriftlig bekräftelse på din återkallelse.

Om någon felaktigt påstår att du har bytt elleverantör:

 • Bestrid att det finns ett giltigt avtal.
 • Om du är osäker på om du ingått något sådant avtal, be personen att skicka en kopia på påstått avtal. Framför att du bestrider att det finns ett giltigt avtal, men att du vill se påstått avtal.

Om någon felaktigt påstår att du ska betala en faktura utan att du ingått ett elavtal:

 • Bestrid betalningsskyldighet. (Här finns en mall du kan använda, anpassa bestridandet utifrån omständigheterna)
 • Begär att få se en kopia på det avtal som påstås ligga till grund för fakturan.

Om du får en betalningspåminnelse eller inkassokrav

Det är skillnad på en betalningspåminnelse och ett inkassokrav. Den som menar att den har ett krav på dig får skicka ut en betalningspåminnelse. Du ska bestrida felaktiga betalningspåminnelser.

Endast inkassobolag får skicka ut inkassokrav. Om du fått ett felaktigt inkassokrav ska du bestrida det. Bestrid skriftligt, då är det lättare att bevisa. Tänk på att bestridandet ska ske inom i inkassobrevet angiven tid.

Inkassobolag har ofta formulär att använda för bestridanden på sin hemsida. Du kan även bestrida genom att skriva till inkassobolaget. Det utgör god inkassosed att inte driva in skulder för fakturor som tidigare bestritts, om fordran saknar grund eller annars är obefogad. Skicka därför en kopia av ditt tidigare bestridande till inkassobolaget och be inkassobolaget att lägga ned ärendet.

På Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) hemsida hittar du mer information om inkassokrav. Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn över inkassobolagen. Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du menar att ett inkassobolag behandlat dig felaktigt.

Om du får ett föreläggande från Kronofogden

Om du fått ett föreläggande från Kronofogden ska du meddela Kronofogden att du mottagit detta, t.ex. genom att skriva under delgivningskvittot och skicka tillbaka det till Kronofogden. Detta gäller även om kravet är felaktigt.

Bestrid föreläggandet med det felaktiga kravet skriftligen. Tänk på att bestridandet ska ske inom i föreläggandet angiven tid. Annars meddelar Kronofogden ett utslag om att du ska betala kravet. Det innebär att du får en betalningsanmärkning. Du hittar datumet i brevet från Kronofogden.

Enligt Kronofogden ska ett bestridande innehålla uppgifterna nedan. Du kan använda den blankett som finns på Kronofogdens webbplats

 • Vad som är felaktigt med kravet.
 • Ditt namn.
 • Ditt personnummer.
 • Målnumret (står i Kronofogdens brev).

Efter att du har bestritt kravet skickas ditt bestridande till den som kräver dig på pengar. Kravställaren får då avgöra om Kronofogden ska lämna över ärendet till tingsrätten eller inte. Kronofogden avslutar ärendet om kravställaren inte begär att målet ska överlämnas till tingsrätt. Viktigt att känna till är att Kronofogden inte gör någon bedömning av om kravet är riktigt eller inte.

Om du får ett brev från tingsrätten

Om Kronofogden, på begäran av den som kräver dig på pengar, lämnar över ärendet till tingsrätten så avgör tingsrätten som avgör om du ska betala kravet eller inte.

Sveriges domstolars hemsida finns mer information om hur handläggningen i en tingsrätt normalt sett går till. Typiskt sett inleds målet med viss skriftväxling och sedan hålls det en muntlig förberedelse. Inför den muntliga förberedelsen kommer du att få en kallelse. Det är viktigt att du inställer dig vid den muntliga förberedelsen i enlighet med kallelsen. Annars riskerar du eller ditt företag att få en s.k. tredskodom.  

Du kan kontakta tingsrätten och fråga om hur ett mål normalt sett handläggs eller vad som är nästa steg i ditt mål. Tingsrätten ger dock ingen juridisk vägledning. Om du hamnar i tingsrätten bör du därför överväga att anlita en jurist som företräder dig eller ditt bolag.