Bättre el för dig och Sveriges bönder!

Om LRF Samköp

Vi arbetar för ett hållbart samhälle, bra mat och meningsfulla arbeten skapat av starka företag som brukar och förädlar den svenska jorden och skogen.

Färdigförhandlade avtal med bra villkor

Vi använder den samlade köpkraften inom de gröna näringarna för att göra bra avtal. Med våra färdigförhandlade avtal kan även mindre företag kan få priser och villkor som annars bara de stora kan förhandla sig till. Det ska vara enkelt, kostnadsfritt och tryggt att använda våra avtal.

Bondens El - vårt eget elavtal

I alla våra andra affärer har vi en leverantör som du som kund handlar hos, till bättre villkor. När vi började lära oss mer om elbranschen hittade vi dolda avgifter, långa uppsägningstider och lockpriser. Vi insåg att vi kan göra det bättre själva. Vi har en smidig och effektiv organisation, vi tjänar redan pengar och behöver inte ha stora marginaler på elaffären. Sagt och gjort - nu har vi startat Bondens El. Och vi hoppas du vill bli kund hos oss och göra en bättre elaffär.

Tillsammans gör vi bättre affärer 

Det kostar inget att använda våra avtal. Vår verksamhet finansieras av leverantörerna, och överskottet går tillbaka till vår ägare LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Därför kan man säga att du stärker Sveriges bönder när du gör bättre affärer med våra avtal. Här hittar du alla våra leverantörer.