Inga dolda avgifter, bara bättre pris!

Villkor Bondens El

Inga dolda avgifter, bara bättre pris!

Det här är en sammanfattning av villkor för kunder, konsumenter och företag, på Bondens El från LRF Samköp. Kompletta villkor hittar du här nedanför. Avtalet omfattas av särskilda villkor samt allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket, EL2012 K (rev 2) (”Allmänna Avtalsvillkor”). Du som är konsument (privatperson) har rätt enligt distansavtalslagen att ångra ditt köp inom 14 dagar, läs mer om hur du gör här.

Bondens El rörligt pris

Priset utgörs av Nord Pools rörliga spotpris, lagstadgade avgifter, ursprungsgaranti, LRF Samköps avgifter 1,75 öre/kWh samt 18,75 kr/månad inklusive moms. Alla avgifter redovisas transparent på hemsida och fakturor. Avtalet gäller tills vidare med en månads uppsägningstid. Leverans av el påbörjas så snart nuvarande elavtals uppsägningstid utgått.

Bondens El 70% fast pris

Priset utgörs av en låst del till överenskommet pris för 70% av din förbrukning från förra året, samt rörligt pris till resterande aktuell förbrukning plus lagstadgade avgifter, ursprungsgarantier och våra avgifter på 3,75 öre/kWh och 18,75 kr/månad inklusive moms. Alla avgifter redovisas transparent på hemsida och fakturor. Uppsägningstid för Bondens El 70% fast pris är en månad och bindningstid är 12 månader. Om du vill bryta bindningstiden får du betala kvarstående förväntad helårsförbrukning till 12,5 öre/kWh inklusive moms eller minst 562,50 kr inklusive moms.

Fakturering och betalning

Betalningsformen e-postfaktura är förvalt, det är därför viktigt att du alltid meddelar oss din aktuella e-postadress. Du kan även välja autogiro eller elektronisk faktura genom att anmäla det till din bank. Du faktureras månadsvis, omkring den 12:e varje månad, fakturan förfaller den sista varje månad.

Allmänna villkor Bondens El 

Privat: Allmänna villkor   

Företag: Allmänna villkor  

 

Särskilda villkor Bondens El rörligt pris

Privat: Särskilda villkor (gamla villkor, gäller till och med 2021-06-09
Privat: Särskilda villkor (gäller från och med 2021-03-08)

Företag: Särskilda villkor (gamla villkor, gäller till och med 2021-06-09
Företag: Särskilda villkor (gäller från och med 2021-03-08)

 

Särskilda villkor Bondens El 70% fast pris

Privat: Särskilda villkor 70% fast pris

Företag: Särskilda villkor 70% fast pris

 

Dina personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter

Cookies på vår webbplats

Här hittar du vår cookiepolicy